سراغاز

سر آغاز هر نامه نام خداست

که بی‌نام او نامه یکسرخطاست


وصبح

سرآغاز دفتر زندگی است

پس شروع میکنیم صبح وروزمان

را باتوکل به اسم اعظمت﷽

به امید یکروز خوب و با نشاط

و سرشار از برکت و رحمت🌸/ 0 نظر / 52 بازدید